DOTACE

Poskytujeme zdarma posouzení vhodné dotace na instalace fotovoltaické elektrárny pro rodinné domy a průmyslové objekty. V rámci nezávazné kalkulace navrhneme vhodnou velikost elektrárny, jenž přinese očekávanou úsporu elektrické energie a splní všechny podmínky vypsané dotace.

Nová Zelená Úsporám

1
Nová Zelená úsporám

C 3.3 Fotovoltaický systém pro přímý ohřev vody:

Dotace 35 000 Kč + 5 000 Kč zpracování odborného posudku

C 3.4 Fotovoltaický systém bez akumulace, s tepelným využitím přebytků:

Dotace 55 000 Kč + 5 000 Kč zpracování odborného posudku

C 3.5 Fotovoltaický systém s akumulací do baterií a minimálním využitím el. energie 1,7 MWh/rok:

Dotace 70 000 Kč + 5 000 Kč zpracování odborného posudku

C 3.6 Fotovoltaický systém s akumulací do baterií a minimálním využitím el. energie 3 MWh/rok:

Dotace 100 000 Kč + 5 000 Kč zpracování odborného posudku

C 3.7 Fotovoltaický systém s akumulací do baterií a minimálním využitím el. energie 4 MWh/rok:

Dotace 150 000 Kč + 5 000 Kč zpracování odborného posudku

C 3.8 Fotovoltaický systém efektivně spolupracující se systémem vytápění a přípravy teplé vody s tepelným čerpadlem:

Dotace 150 000 Kč + 5 000 Kč zpracování odborného posudku

C 3.9 Fotovoltaický systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh/rok

Dotace 80 000 Kč + 5 000 Kč zpracování odborného posudku

2
Modernizační fond

Nový dotační titul pro instalace fotovoltaických elektráren k přímé dodávce vyrobené energie do distribuční sítě, pod záštitou Ministerstva životního prostředí. V rámci tohoto programu poskytujeme 3D návrh fotovoltaické elektrárny na vybraných parcelách či střechách, včetně výpočtu předpokládané roční produkce a posouzení ekonomického záměru k podání žádosti o dotaci. Zaštítíme také samotné podání žádosti o dotaci, včetně všech nezbytných příloh, potřebných ke zdárné akceptaci dotace. Bližší informace k vyhlášené výzvě naleznete přímo na stránkách Státního fondu životního prostředí ČR nebo nás můžete kontaktovat.

3
OPPIK

Operační program pro inovace a konkurenceschopnost, zaštítěný Ministrem průmyslu a obchodu, poskytuje více možností, jak získat investiční podporu na instalaci fotovoltaických elektráren. Aktuálně je však otevřena pouze výzva „Úspory energií - výzva VI“, kde je možné získat investiční podporu na instalaci fotovoltaické elektrárny v kombinaci s dalšími úspornými opatřeními, jako například: pořízení úspornější výrobní technologie, výměna stávajícího osvětlení, výměna zdroje tepla, zateplení obvodového pláště, výměna oken a další.

https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/uspory-energie/

Operační program OP PIK bude od 2. poloviny roku 2021 nahrazen novým program OP TAK, celým názvem Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Pro čtvrtý kvartál roku 2021 je také připravován Národní plán obnovy, odkud bude možné získat investiční podporu na instalace fotovoltaických elektráren na střechách firemních objektů, ke snížení spotřeby elektrické energie. Podmínky jednotlivých výzev ze aktuálně připravují.